Begrafenis in verschillende culturen
05 februari 2021 

Begrafenis in verschillende culturen

In Nederland leven we al sinds lange tijd in een multiculturele samenleving. Verschillende culturen met verschillende overtuigingen en gebruiken leven naast elkaar. Ook wat betreft de begrafenis hebben deze culturen verschillende gebruiken en rituelen. De meeste mensen zijn alleen op de hoogte van de gebruiken in hun eigen cultuur.

Toch kan het handig zijn om te weten op wat voor manier een begrafenis wordt gehouden in andere culturen, bijvoorbeeld wanneer u wordt uitgenodigd voor zo’n begrafenis. Kennis is macht. Als u weet wat u kunt verwachten, dan kunt u daar met vertrouwen heen gaan. In dit artikel kunt u lezen over begrafenis rituelen van bepaalde culturen die algemeen aanwezig zijn in Nederland.

Antilliaanse begrafenissen

Het grootste deel van de Antilliaanse Nederlanders is rooms-katholiek. De begrafenis wordt daarom ook nog volgens klassiek katholieke gebruiken georganiseerd. De mis vindt in de meeste gevallen plaats in een kerk waarvan de familie lid was. De mensen gaan gekleed in witte of zwarte kleding.

Volgens het katholieke geloof moet het lichaam van de overledene ongeschonden zijn laatste weg kunnen afleggen. Daarom begraven katholieken hun dierbaren en doen ze over het algemeen niet aan cremeren. Een ronde om het huis van de overledene, voordat men naar de begraafplaats gaat, is een traditioneel gebruik dat we in Nederland ook kennen. In de kist worden vaak nog persoonlijke items meegegeven door nabestaanden. Ze wensen daarmee de overledene een goede reis en stellen in sommige gevallen vragen aan mensen die eerder overleden zijn.

Als de begrafenis is afgelopen gaan acht dagen van rouw in. In deze tijd wordt gebeden, gepraat, met elkaar gehuild, maar ook muziek gespeeld waarop zelfs wordt gedanst. De laatste dag van de rouwperiode is de dag dat de geest het huis mag verlaten, daarom worden alle ramen opengezet.

verschillende culturen uitvaart

Islamitische begrafenissen

Een islamitische begrafenis kent veel rituelen die streng worden nageleefd. Het lichaam van de overledene moet ten eerste zo snel mogelijk worden begraven, het liefst binnen 24 uur. Volgens de Nederlandse wet mag dit niet, maar er kan ontheffing voor worden verkregen.

Het gebed voor de begrafenis wordt gedaan in een moskee. Buiten de moskee worden drie rijen gevormd in de richting van Mekka. Op de eerste rij staan de mannen, de middelste rij wordt gevormd door de kinderen en de achterste rij door de vrouwen. Na het bidden wordt de kist door dragers naar de begraafplaats gebracht. Deze dragers worden regelmatig afgewisseld, omdat veel mannen willen helpen. Het wordt namelijk gezien als een goed daad.

Het kan zo zijn dat er geen vrouwen aanwezig zijn op de begrafenis, want bij sommige islamitische gemeenschappen zijn vrouwen niet geoorloofd naar de begraafplaats te gaan. Pas de dag erna mogen zij het graf bezoeken. Op een islamitische begrafenis is het ook niet gebruikelijk om bloemen te geven.

Joodse begrafenissen

Een joodse begrafenis is vaak zeer somber en treurig. Bloemen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan op een begrafenis van een orthodoxe jood. Daarvoor in de plaats worden steentjes neergelegd bij het graf. Dit is als blijk dat de overledene nooit vergeten zal worden. Na de sobere rouwdienst gaat de kist naar het graf, de aanwezigen gaan om het graf staan. De familieleden gooien allen drie scheppen aarde op de kist. Hierna wordt hetzelfde door de rest van de aanwezigen gedaan. In geval van de orthodoxe joden mogen alleen mannen dit doen, bij de liberale joden doen de vrouwen dit ook.

Wat goed is om te weten is dat het gepast is om pas te troosten wanneer de overledene is begraven. De gedachte hierachter is dat eerst voor de overledene gezorgd moet worden, voordat er over de levenden ontfermd wordt.

Muziek als ritueel

U heeft kunnen lezen over de begrafenisrituelen van verschillende culturen in Nederland. Voor Nederlanders is muziek een belangrijk onderdeel van de begrafenis. De meeste mensen kiezen voor bepaalde nummers die via een installatie worden afgespeeld, maar er wordt steeds vaker gekozen voor live muziek op begrafenissen.

Een bijzondere mogelijkheid om op waardige manier afscheid te nemen van uw dierbare kan ik u bieden. Ik ben namelijk uitvaart singer-songwriter, dat betekent dat ik persoonlijke liedjes schrijf voor ongeneeslijk zieke mensen en nabestaanden. Tijdens de begrafenisceremonie zing en speel ik deze live. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op!

uitvaart singersongwriter

Misschien interessant?