Wie regelt de begrafenis?
10 februari 2021 

Wie regelt de begrafenis?

Als iemand overlijdt dan moet er een uitvaart geregeld worden. Een uitvaartverzorger kan u daarbij helpen. Deze maakt afspraken met u, maar ook met een begraafplaats of crematorium. Voor iedere uitvaart geldt dat er één nabestaande verantwoordelijk is; hij of zij wordt de opdrachtgever van de begrafenis. Deze persoon heeft dan ook de plicht om alle betalingen voor de begrafenis te voldoen. Zijn er geen nabestaanden die opdracht kunnen of willen geven? Dan wordt de begrafenis door de gemeente geregeld.

De opdrachtgever van de begrafenis

De meeste mensen hebben een uitvaartverzekering en leggen hun wensen voor de begrafenis vast, maar het is tevens verstandig om vast te leggen wie de opdrachtgever voor de begrafenis moet zijn. Breng deze persoon ook hiervan op de hoogte. Dit voorkomt dat er misverstanden ontstaan wanneer u eenmaal overlijdt. U wilt natuurlijk wel dat al uw wensen goed uitgevoerd worden op uw begrafenis.

Van alle nabestaanden kan maar één persoon de opdrachtgever zijn. Hij of zij zet een handtekening onder de overeenkomst met de begrafenisonderneming, tevens met de begraafplaats. Daarmee gaat de opdrachtgever bepaalde verplichtingen aan, maar krijgt hij of zij ook rechten:

  • De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle betalingen voldaan worden;
  • De opdrachtgever kan de kosten verhalen op erfgenamen of de bank vragen om de kosten rechtstreeks te betalen van de bankrekening van de overledene;
  • De opdrachtgever bepaalt het verloop van de begrafenis;
  • De wensen van alle nabestaanden zijn belangrijk voor een begrafenis. De begrafenisonderneming zal proberen alle wensen te voldoen, maar wanneer dit niet mogelijk is dan ligt de beslissing bij de opdrachtgever. De uitvaartverzorger zal in alle gevallen de instructies van de opdrachtgever opvolgen;
  • De opdrachtgever is in de meeste gevallen de rechthebbende van het graf;
  • Wordt er voor de begrafenis een nieuw graf uitgezocht, of was de overledene rechthebbende van het graf, dan wordt de opdrachtgever de nieuwe rechthebbende. Hij of zij bepaalt ook hoe het graf eruit komt te zien en wie er in het graf wordt bijgezet.

begrafenis regelen

Wat nu als er geen opdrachtgever is?

Er bestaan situaties waarbij niemand het voortouw neemt om een begrafenis te regelen. Volgens de Wet op de lijkbezorging moet in zo’n geval de burgermeester van de gemeente waarin iemand overleden is verantwoording nemen voor de begrafenis.

In eerste instantie zal de gemeente ervoor zorgen dat de overledene naar een mortuarium wordt vervoerd. Hierna zal de gemeente onderzoeken of er nabestaanden zijn die de verantwoording en organisatie van de begrafenis op zich wil nemen. Als u een nabestaande bent, dan bent u niet verplicht om de organisatie of verantwoording voor de begrafenis op u te nemen.

Als er geen nabestaanden zijn of niemand wil de begrafenis regelen, dan zal de gemeente de begrafenis op zich nemen. Als tevens niet bekend is of de overledene gecremeerd of begraven wil worden, dan zal de overledene begraven worden in een algemeen graf.

Leg alles vast, inclusief uw wensen voor muziek

U heeft kunnen lezen hoe belangrijk het is om uw wensen vast te leggen voor uw begrafenis. Als u van te voren alles goed regelt, zoals degene die uw begrafenis organiseert, dan weet u zeker dat aan uw laatste wensen voldaan worden. Een belangrijk onderdeel van de begrafenis is weggelegd voor muziek. Ook dit kunt u het best vastleggen. Misschien wilt u een bepaald nummer horen? Maar u zou ook kunnen kiezen voor live muziek zoals een zanger of klassiek ensemble.

U zou zelfs door mij een lied kunnen laten schrijven. Deze laat ik dan live horen tijdens de begrafenisdienst. Ik ben uitvaart singer- songwriter, dat betekent dat ik liedjes schrijf voor ongeneeslijk zieke mensen en nabestaanden. De tekst voor het lied schrijf ik aan de hand van uw informatie. U kunt zelf kiezen of u een bestaande melodie van mij wilt of een geheel nieuwe melodie. Zo zijn er nog een aantal keuzes die u kunt maken. U kunt er alles over lezen op mijn website.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met mij op via het contactformulier.

uitvaart singersongwriter

Misschien interessant?