De mooiste uitvaart gedichten
28 januari 2021 

De mooiste uitvaart gedichten

De meeste mensen kiezen ervoor om een toespraak te houden tijdens een uitvaart om iemand te herdenken en eren. Maar u zou er ook voor kunnen kiezen om een mooi gedicht voor te dragen. Een gedicht is uitermate geschikt om uw gevoelens in te uiten. Heeft u zelf geen inspiratie of vindt u het moeilijk om uw gevoelens onder woorden te brengen? Dan kunt u een bestaand gedicht voordragen. Er zijn namelijk prachtige gedichten geschreven door bekende mensen die heel geschikt voor een uitvaart. In dit artikel kunt u enkele van deze gedichten lezen.

Dietrich Bonhoeffer- Als je van iemand houdt

Als je van iemand houdt

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.

Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.

Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.

Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.

Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.

Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.

Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.

Dus, droog je tranen en huil niet,

Als je van me houdt.

Toon Hermans- Als de stilte komt

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Dylan Thomas- Do not go gently into that night

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright

Their frail deeds might have danced in a green bay,

Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,

And learn, too late, they grieved it on its way,

Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay,

Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

Een gedicht of een lied?

Een gedicht is een mooie mogelijkheid om afscheid van iemand te nemen tijdens een toespraak. Het geeft u de vrijheid om uw gevoelens mooi onder woorden te brengen. Bent u hier zelf minder goed in, maar wilt u wel op een waardige en speciale manier uw dierbare eren? Denk dan eens aan de mogelijkheid om een persoonlijk lied door mij te laten schrijven.

Ik ben uitvaartsinger-songwriter. Dat betekent dat ik liedjes schrijf voor ongeneeslijk zieke mensen en nabestaanden. Dit lied zing ik live tijdens de uitvaart, ik begeleid mezelf daarbij op piano. Neem gerust een kijkje op mijn website. Daar kunt u alles lezen over de verschillende mogelijkheden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op!

uitvaart singersongwriter

Misschien interessant?